Startup Europe Ambassador

Serbia Start Up is the one-stop shop for Serbian entrepreneurship. Check out what it means for you, as a startup! WHAT IS STARTUP EUROPE? Startup Europe is an initiative of the European [...]

#2 Mockup Your Startup School – Fast

ŠKOLA KREATIVNOG PREDUZETNIŠTVA Kreativni ljudi imaju stvaralački duh i originalne ideje, ali im često nedostaju veštine i znanje da od svog talenta razviju posao i karijeru u oblasti u kojoj [...]

1 2 3 4
page 1 of 4