NAUKA

Serbia Start Up – Nauka je takmičenje za početnike i preduzetnike koji razvijaju svoj posao na osnovu naučno-istraživačkog rada i dostignuća. Cilj takmičenja je da podrži mlade naučnike i [...]

AGRO BIZNIS

Serbia Start Up – Agro biznis (Future Agro Challenge Serbia) je takmičenje za početnike i preduzetnike iz oblasti poljoprivrede. Procenjuje se da će do 2050. godine na planeti živeti 9 [...]

KREATIVNE INDUSTRIJE

Serbia Start Up – Creative (Creative Business Cup Serbia) je takmičenje polaznika i preduzetnika iz kreativnih industrija. Cilj takmičenja je da podrži originalnost i stvaralaštvo kod osoba [...]

SERBIA START UP 2015

Serbia Start Up je nacionalno takmičenje kreativnih preduzetnika i deo je mreže međunarodnih takmičenja. Pobednici takmičenja i najbolji preduzetnici Srbije kvalifikuju se za međunardno finale [...]